تور استانبول

تور استانبول - 4 روزهIstanbul

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت از ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

در حال حاضر جشنواره اقساطی به اتمام رسیده است.

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: متوسط
 • محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  ۳ شب اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
  راهنمای فارسی زبان

تاریخ اعتبار:1403-04-31

تعریف تورهای روزانه مشترک
تاریخ برگزاری یکشنبه / ۳۱ تیر ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۳ مرداد ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز
GORUR HOTEL⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۲,۲۵۰ دلار
CARTOON HOTEL⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
MUKARNAS PERA HOTEL⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
ACTUEL LIFE HOTEL⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
FERONYA HOTEL⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
ATRO HOTEL⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
GRAND CEVAHIR HOTEL AND CONVENTION CENTER⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
LAZZONI HOTEL⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
FIDE HOTEL⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
SHERATON ISTANBUL CITY CENTER⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 رایگان
reydel ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
bali star ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
oriella ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
monopol ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
atro ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
new city ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
cumbali plaza ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
taksim star ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
dora ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
pera center ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
actual life ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
bristol ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
euro plaza ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
grand star ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
intel ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
city center ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
cartoon ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
grand halic ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
style sisili ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
jaff ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
nova plaza crystal ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
mukarna pera ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
lazzoni ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
richmond ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
plazzo donizeti ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
sheraton city center ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
taksim square ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
arts hotel harbiye ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
اتاق یک تخته ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 12-6 ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
grand cevahir ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
reydel ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
bali star ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
oriella ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
monopol ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
atro ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
new city ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
cumbali plaza ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
taksim star ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
dora ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
pera center ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
actual life ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
bristol ⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
euro plaza ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
grand star ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
intel ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
city center ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
cartoon ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
grand halic ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
style sisili ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
jaff ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
nova plaza crystal ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
mukarna pera ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
lazzoni ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
richmond ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
plazzo donizeti ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
sheraton city center ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
taksim square ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
arts hotel harbiye ⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
اتاق یک تخته ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کودک 12-6 ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
grand cevahir ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک 12-6 ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک 6-2 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

نقشه راه

تور استانبول