تور آنتالیا

تور آنتالیا ( پرواز ایرانی )Antalya

 • مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: متوسط
 • محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرانی
  ۶ شب اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
  راهنمای فارسی ربان
تاریخ برگزاری چهارشنبه / ۵ بهمن ۱۴۰۱ ۶ شب و ۷ روز
کد تور: antalya-7d-1
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۹ اسفند
پایان: دوشنبه / ۲۹ اسفند
LARA PALACE ⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BELDIBI BEACH ⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
BELKON HOTEL ⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALEXIUS KEMER ⭐️⭐️⭐️⭐️تاپ
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ELAMIR RESORT HOTEL ⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
CENDER HOTEL ⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SENSITIVE PREMIUM ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FIRST CLASS ALANYA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SIDE STAR RESORT ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
OZ HOTEL SIDE PREMIUM ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
GRAND PARK LARA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FAME RESIDENCE KEMER ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SEA LIFE FAMILY RESORT ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ORANGE COUNTY BELEK ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
INNVISTA BELEK ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
MEGASARAY WEST BEACH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
PORTOBELLO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SHERWOOD EXCLUSIVE LARA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
MELAS LARA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ADALYA ELITE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ROYAL WINGS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
SPICE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ASTERIA KREMLIN ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
DELPHIN IMPERIAL ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
TERENDY LARA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SELECTUM LUXURY ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

نقشه راه

تور آنتالیا