تور آفریقای جنوبی

تور آفریقای جنوبیSouth Africa Tour

 • مدت اقامت از ۱۱ شب و ۱۲ روز
 • شروع قیمت از ۲,۳۹۰ دلار

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی
 • پارک آبی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه بین المللی امام خمینی
 • درجه سختی: متوسط
 • محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
 • خدمات تور: صبحانـه بـه صـورت بوفه بـاز در تمامی هتل هـا و ۵ وعده غـذا در کل تور - ترانسـفر فرودگاهی - بلیـط هواپیمایی
  قطـر - اخـذ ویـزای کشـور آفریقـای جنوبـی بـه همـراه ورودی VFS - ترانسـفر هوایـی بین شـهرهای ژوهانسـبورگ و کیـپ تاون -
  همراهـی راهنمـای فـاریس زبـان از تهـران - اجـرای کلیـه گشـت هـا و هماهنگـی ترانسـفرها در روزهـای بازدیـد همراه بـا پرداخت
  کلیـه ورودیـه هـا- گشـت هلیکوپتر در شـهر کیپ تـاون - ۲ سـافاری رایگان

تاریخ اعتبار:1402-07-10

تعریف تورهای روزانه مشترک
تاریخ برگزاری دوشنبه / ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۱ شب و ۱۲ روز
PORTSWOOD ⭐️⭐️⭐️⭐️
BAKUBUNG ⭐️⭐️⭐️⭐️
CASCADE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
DAVINCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

اتاق دو تخته ۲,۳۹۰ دلار
اتاق یک تخته ۳,۰۹۰ دلار
کودک با تخت ۱,۷۹۰ دلار
کودک بدون تخت ۱,۴۹۰ دلار

نرخ پروازی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

درباره تور

مدارک مورد نیاز :

 1. 2 قطعه عکس 4*3 زمینه سفید تمام رخ جدید
 2. اصل پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار پس از پایان سفر و امضا شده
 3. ترجمه شناسنامه فرزندان کمتر از 18 سال در دو نسخه ( یک نسخه با تایید دادگشتری و وزرات امور خارجه
 4. کلیه مدارک تایید وزرات امور خارجه و دادگستری را باید داشته باشد
 5. معرفی نامه شغل مسافر در سربرگ محل کار / شرکت ( ترجیحا به زبان انگلیسی یا به صورت ترجمه شده ) با ذکر تاریخ شروع به کار، سمت، میزان حقوق و مدت زمان مرخصی
 6. نامه استغال به تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان
 7. پرینت حساب بانکی 3 ماهه آخر مسافرین به زبان انگلیسی از بانک ( اعتبارپرینت بانکی از زمان دریافت آن از بانک تا زمان ارائه به سفارت فقط 4 روز است)
 8. هزینه ورود به VFS که شامل 70 یورو و 450 هزار تومان است
 9. هزینه ترجمه مدارک و بیمه تکمیلی با پوشش کرونا با مبلغ بالا در صورت نیاز و بالای 60 سال به عهده مسافر است
 10. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده است
 11. حضور مسافر زمان تحویل مدارک الزامی است

برنامه سفر

روز اول

ورود به فرودگاه ژوهانسبورگ ، تحویل اتاق و بازدید از میدان نلسون ماندا

گالری تصاویر
روز دوم

صرف صبحانه در هتل، ساعت 8:30 صبح بازدید از مرکز صنایع دسیت Cambanus ، بازدید از شهر پورتوریا، ساختمان مجلس

روز سوم

صـرف صبحانـه در هتـل، تحویـل اتـاق هـا و حرکـت در سـاعت 8 صبـح بـه سـمت پـارک شـیرها ، بازدیـد از قبایـل مجموعـه لسـدی، دو سـاعت جرکـت
زمیـی بـه سـمت هتـل در جنـگل، دریافـت اتـاق و صـرف شـام در هتـل

روز چهارم

سـاعت 5 صبـح حرکـت بـه سـمت سـافاری صبحگاهـی بـه مـدت 3 سـاعت و بازگشـت و صـرف صبحانـه در هتـل و آمـاده شـدن بـرای سـافاری سـاعت 4
بعدازظهـر بـه مـدت 3 سـاعت و برگشـت بـه هتـل و صـرف شـام در هتـل

روز پنجم

 

صرف صبحانه در هتل، تحویل اتا ق ها ، حرکت به سمت سان سییت و دریافت اتاق ها در ساعت 15

روز ششم

 

: صرف صبحانه در هتل، استفاده از تفریحات هتل سان سییت ( استفاده از پارک آبی برای میهمانان هتل سان سییت رایگان است.)

روز هفتم

صـرف صبحانـه در هتـل ، تحویـل اتـا ق هـا در سـاعت 9:30 و حرکـت ( بـه صـورت زمیـی) بسـمت فـرودگاه ژوهانسـبورگ و پـرواز بـه سـمت کیـپ تـاون بـه
مـدت 2 سـاعت ، ورود بـه هتـل و تحویـل اتـاق هـا

روز هشتم

صـرف صبحانـه در هتـل ، اجـرای تـور تمـام روز منطقـه Bay Hout و گشـت کشـی جهـت بازدیـد از جزیـره فـوک هـای دریایـی و سـپس حرکـت بـه سـمت
منطقـه Peninsula Cape ، بازدیـد از منطقـه کیـپ پوینـت، دماغـه امیـد نیـک، مزرعـه شـترمرغ هـای آفریقایـی، محـل تجمـع پنگوئـن هـای مخصـوص آفریقایـی

روز نهم

صـرف صبحانـه در هتـل، اجـرای گشـت نیـم روز شـهر کیـپ تـاون، اسـتادیوم فوتبـال جـام جهانـی( بـه صـورت رهگـذری از بـاالی سـیگنال هیـل ) ،
منطقـه بـوک آپ، Mountain Table و سـپس حرکـت بـه سـمت Hills Signal و در ادامـه بـه سـمت تـور هلیکوپتـر و در آخـر حرکـت بـه سـمت بزرگتریـن مراکـز
خریــد شــهر کیــپ تــاون (Front Water و Walk Canal)

روز دهم

صرف صبحانه در هتل، بازدید از باغ زیبای کریستن بوش، بازدید از مزارع انگور و تست پنیر

روز یازدهم

صرف صبحانه در هتل، روز آزاد و استفاده از برنامه های آپشنال (پریدن از هواپیما، استفاده از گالیدر، شنا کردن با کوسه ها و ..)

روز دوازدهم

صرف صبحانه در هتل، حرکت به سمت فرودگاه کیپ تاون و دریافت کارت پرواز به سمت تهران

نقشه راه

نقشه راه تور آفریقای جنوبی 9 الی 19 خرداد