مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای نروژ

1.شناسنامه خود شخص و تمام اعضای خانواده.

2.عکس 3.5 در 4.5 پشت سفید / تمام رخ / بدون عینک و لبخند و کلاه … / گردی صورت به طور کامل مشخص باشد / عکس در 2 ماه آخر گرفته شده باشد .

3.مدارک شغلی:

کارمند: گواهی اشتغال به کار که در آن با ذکر سمت – میزان حقوق – ذکر سابقه ی فعالیت – ذکر تاریخ مرخصی و       موافقت با آن – ذکر شود که این گواهی برای چه سفارتی صادر شده است/ 3 فیش حقوقی آخر / حکم کارگزینی / سوابق بیمه با مهر / برگه مرخصی در تاریخ سفر / عدم سو پیشینه.

جواز کسب: اصل جواز کسب / تسویه با دارایی و مالیات / در صورت داشتن پرسنل لیست بیمه پرسنل با مهر / اجاره نامه یا در صورت مالکیت سند مالکیت محل کسب / سوابق بیمه با مهر تایید بیمه / عدم سو پیشینه .

مدیر عامل یا اعضای هییت مدیره: آگهی تاسیس / جواز یا همان پروانه بهره برداری / 3 آگهی تغییرات آخر / تسویه با دارایی و مالیات / گواهی اشتغال با توجه به توضیحات بالا راجب مفاد آن / عدم سو پیشینه .

فعال حوزه ساخت و ساز: پروانه بهرهبرداری / پروانه تخریب / نامه نظام مهندسی / جواز های دریافتی از شهرداری / فاکتور های آخرین خرید های مصالح ساختمانی / در صورت بیمه پرسنل بیمه با مهر تایید از بیمه / مدارک معامله ملک / پایان کار / جواز تخریب و بازسازی / بیمه / عدم سو پیشینه .

وکیل: کارت وکالت / جواز دفتر / گواهی اشتغال / اجاره نامه یا سند دفتر / تسویه با داریی و مالیات / بیمه / عدم سوپیشینه.

پزشک:  شماره نظام پزشکی / پروانه طبابت / کارت مطب / حکم شغلی (در صورت کار در بیمارستان) / 3فیش حقوقی آخر / برگه مرخصی / اجاره نامه مطب یا سند مالکیت مطب / تسویه با دارایی و مالیات / در صورت داشتن پرسنل لیست بیمه آنها با مهر تایید بیمه / بیمه با مهر تایید / عدم سو پیشینه.

مهندسان: اصل پروانه مهندسی / اصل کارت نظام مهندسی (در صورت اشتغال در شرکت مدارک کارمندان) / بیمه با مهر تایید / در صورت داشتن شرکت مدارک مدیر عامل / عدم سو پیشینه .

اعضای هییت علمی دانشگاه: اصل حکم استخدامی / آخرین فیش حقوقی به همراه مهر / گواهی اشتغال به کار/ سوابق بیمه با مهر تایید / عدم سو پیشینه .

بازنشستگان: آخرین حکم بازنشستگی / آخرین فیش حقوقی / سوابق بیمه .

دانشجویان و دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل / ذکر موجه بودن غیبت / ریز نمرات همان سال تحصیلی . رضایتنامه محضری از والدین در صورت نبودن یکی از والدین یا سفر به تنهایی که این مدرک ترجمه رسمی + تاییدیه دادگستری+تاییدیه امور خارجه را نیاز دارد.

4.سند مالکیت و قرارداد ها: سند تک برگ / دفترچه ای / منگوله دار / قرارداد ها / سهام ها در بورس / خرید امتیاز ها / قرارداد های محضری و …

5.مدارک بانکی: برای حساب های کوتاه مدت یا جاری: گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل به لاتین + ریز پرینت 3 ماه آخر.

برای حساب های بلند مدت: کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه + ریز پرینت سود حساب 6 ماه آخر.

حداقل مانده حساب: حداقل مانده حساب برای هر متقاضی باید بابت هر نفر 60 میلیون تومان باشد که هر چقدر از این مبلغ بیشتر داشته باشد درصد ویزا بالا تر می رود .

نکته ی مهم : افزایش ناگهانی مانده حساب = ریجکتی.

0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments
سوالی برایتان پیش آمده؟ از ما بپرسید ...
×