شروع واکسیناسیون اضطراری در پکن

همزمان با بازگشت کرونای جدید به چین، کمیسیون ملی بهداشت چین، بر اساس الویت بندی انجام شده واکسیناسیون اضطراری در پکن را آغاز نموده. از ۲۴ مبتلای گزارش نموده ۱۶ مورد شهروندان چینی هستند که به کشور برگشته اند.

0 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
سوالی برایتان پیش آمده؟ از ما بپرسید ...
×