بازگشایی تدریجی مرزها برای گردشگران

دستورالعمل و شرایط و ضرورت ورود گردشگران خارجی به کشور در این شرایط کرونایی، با همکازی نهادهای فرابخشی مرتبط تهیه شده، که از سوی ستاد ملی کرونا در حال بررسی است.

0 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
سوالی برایتان پیش آمده؟ از ما بپرسید ...
×